Skeptisk til Trosvik-beboernes forslag om ny parkering ved Trosvik skole

Rådmannen ser flere grunner til ikke å si ja nå til Trosvik-beboernes ønske om p-plass ved Knipleveien for å lette trafikkbelastningen når ny Trosvik-hall kommer. At det nå er usikkert nøyaktig hvor hallen skal ligge, er bare én av dem.