Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank er bekymret for nordmenns høye gjeld

Artikkelen er over 2 år gammel

Frykter at folk kan miste pengene sine.

Norges Bank la mandag frem sin årlige rapport om finansiell stabilitet i Norge, og de mener at faren i den norske økonomien er større enn før.

– Sårbarheten i det finansielle systemet har økt noe siden forrige rapport, som ble publisert i november i fjor, skriver Norges Bank, og fremhever spesielt at risikoen bygges opp av høye priser på næringseiendom.

Frykten hos Norges Bank er at økt gjeld i husholdningene kan føre til et finansielt tilbakeslag i økonomien, som vil ramme bedriftene hardt. Det vil igjen kunne gi bankene enorme tap.

Den samme bekymringen rapporterte også regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet: Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi

– Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende. Høy gjeld medfører risiko for at husholdningene må stramme betydelig inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker markert. Det kan forsterke et tilbakeslag i økonomien og gi bankene økte tap, særlig på utlån til foretak, skriver Norges Bank.

Fall i boligpriser kan få store ringvirkninger

Et fall i boligprisene, kan sørge for at husholdningenes egenkapital reduseres eller utslettes.

– Boligprisene har steget i mange år. I 2017 falt prisene, og deretter har prisutviklingen vært mer moderat. Likevel er boligprisene på historisk høye nivåer målt i forhold til husholdningenes inntekter. Bolig er den mest verdifulle eiendelen til de fleste husholdningene, og et boligprisfall vil redusere egenkapitalen deres.

Dette kan skje samtidig som bankene kan få problemer.

– Prisene på næringseiendom har siden forrige rapport økt videre fra allerede høye nivåer. Det øker faren for et fall i prisene dersom rentenivået eller risikopremiene øker markert. Nesten halvparten av bankenes utlån til norske foretak er til næringseiendom. Erfaringer viser at slike lån kan påføre bankene store tap ved et kraftig fall i eiendomsprisene. Fall i eiendomspriser kan dessuten ha ringvirkninger til eiendomsutvikling som bankene også har betydelig utlån til.

Må ta høyde for store tap

De understreker derimot at bankene har styrket sin egenkapital og dermed er bedre rustet til et tilbakeslag i økonomien. Norges Bank mener derimot at bankene nå må være ekstra forsiktige.

– Tap på lån til næringseiendom har vært lave i normale tider, men høye i krisetider både i Norge og andre land. Siden slike tilbakeslag inntreffer sjelden, er det fare for at banker undervurderer risikoen. Finanstilsynet krever at bankenes modeller bygger på erfaringer fra bankkrisen og at bankene tar høyde for usikkerhet i datagrunnlaget. Analysene i denne rapporten tilsier at banker som beregner kapitalkrav med egne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på næringseiendomslån.

Kommentarer til denne saken