–  Årsaken er reparasjon av bruklaffene, heter det i en melding fra Fredrikstad kommune.

Men når eller hvor lenge brua blir stengt kan ingen si sikkert.

– Vi har ingen nøyaktige klokkesletter for når brua blir stengt. Men hovedbudskapet er at man må sette av tid til å sykle eller gå om Ørebekk for å komme over, opplyser Eva Sødal, kommunikasjonsrådgiver i teknisk drift.