Ønsker mellomlager ved Borg havn: Britisk avfall er råstoff til fjernvarme i Fredrikstad

Kvitebjørn Bio-El på Øra er en av bedriftene som bruker britisk avfall til å skape fjernvarme. Geminor søker om å få lagre inntil 70.000 tonn per år. Rådmannen etterlyser en støyutredning om mellomlagring av avfall ved Borg havn.