Nå er det vedtatt: Hvaler-ferge skal ha lav- eller nullutslippsteknologi fra 2021

Et enstemmig fylkesting har vedtatt at de som får ansvaret for fergedriften på Hvaler fra 2021, må bruke fartøy som gir ingen eller lave utslipp.