Glad for gratis ferge? Da kan du takke alle som betaler for parkering

Overskuddet fra parkeringsetaten pløyes inn i fergedriften. I år går 17 millioner rett til gratisferger.