Fylkespolitikerne i samferdselskomiteen gikk i sitt møte onsdag inn for fylkesrådmannens forslag om å bruke 6,5-7,0 millioner kroner på å oppruste fergeleiene på hver side av Hvalertunnelen for å bedre beredskapen dersom tunnelen må stenges.
Fergelemmer i syrefast stål skal monteres, slik at det blir mulig å legge til med ferger som kan transportere kjøretøyer.
Høyres Tor Prøitz mente dette ville være en dyr løsning for noe som sjelden eller aldri ville bli brukt.
Han stilte derfor spørsmål om andre løsninger var vurdert – for eksempel om Forsvaret kunne bidra om behovet skulle oppstå.
Han foreslo derfor saken utsatt til dette var vurdert, men fikk bare oppslutning fra sine egne.

Budsjettbom fikk kritikk
Midler til gang- og sykkelvei Buskogen-Alshus var blant prosjektene som ble tatt ut av fylkesbudsjettet etter at kostnadene for 250 meter kollektivfelt i Rygge kom på 18 millioner kroner, og ikke som beregnet 10 millioner.
Tor Prøitz, Høyre, var blant flere som kritiserte oversikten i prosjektet da samferdselskomiteen i fylket var samlet. Prøitz uttrykte videre skuffelse over at Buskogen-Alshus ble fjernet på grunn av fadesen.
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Roar Midtbø Jensen, la seg flat, og vedgikk at man her burde hatt bedre kontroll og også at man hadde lært av det hele.
Samtidig ble det gjort oppmerksom på at Buskogen–Alshus uansett ikke kunne blitt gjennomført i 2014.
Årsaken til det er at Fredrikstad kommune har fått mindre i belønningsmidler enn håpet, og at kommunen dermed ikke kunne tatt sin del av utgiftene.