Dette skal bedre beredskapen dersom tunnelen må stenge.
– Det ser ut som om det begynner å bli en troverdig ramme rundt situasjonen, mener virksomhetsleder i Hvaler kommune, Jan Aspheim.
For å få fergeleiene på Korshavn og Skipstadsand operative igjen, må det blant annet bygges nye lemmer. Selve fundamentene står der fra tid- liggere.
– Vi har hatt flere møter med Statens vegvesen og de har vist stor forståelse for problemene. Nå ligger saken hos dem, fortsetter Aspheim.

Etterlengtet tiltak

I lang tid har Hvaler-befolkningen etterlyst en beredskap ved langvarig stenging av Hvalertunnelen. Rundt sju millioner kroner ble bevilget fra fylkespolitikerne i fjor. Disse midlene er øremerket oppgraderingene det er snakk om.
– Vi håper at arbeidene skal stå ferdig i løpet av året. I øyeblikket arbeider vi med et forprosjekt angående saken, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Bjørklund til Fredriksstad Blad.
Det er skipper og fergeeier, Peter Parmer, som vil få oppdraget med fergeberedskapen. I løpet av våren vil for øvrig Parmer få en ny båt som er tiltenkt denne oppgaven.
– Vi kommer etter hvert til å inngå en avtale med Parmer, bekrefter Arne Bjørklund.

Tunnelen stengt

På grunn av vedlikehold har Hvalertunnelen være stengt i to netter denne uken på grunn av vedlikehold. Arbeidet har vært delt opp slik at tunnelen ikke har vært stengt lenger enn 3,5 timer om nettene det er snakk om. Også til uken vil tunnelen være stengt mandag og tirsdag fra klokken 01.00 til 04.30.
Det er blitt gjort avtaler med nødetatene og hjemmesykepleien slik at beredskapen er ivaretatt den tiden tunnelen er stengt.
Vedlikeholdsarbeidene som nå blir utført er bytting av en såkalt kuldeport i enden av tunnelen på Kirkeøy-siden.