Følgende temaer ble diskutert på møtet, som ble direktesendt på fbtv.no: Næringsriket Østfold – kan partnerskapet utgjøre en forskjell? Informasjon om mål, kritiske suksessfaktorer og hovedaktiviteter så langt. V/Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører   Nye grep for å øke verdiskapingen i Østfold. Om forskning og utvikling, risikoavlastning og kompetanse for fremtidens arbeidsliv. V/Anne K. Wold, næringssjef i Østfold Fylkeskommune   Lobby for Østfold. Strategisk arbeid for påvirkning og innflytelse. Fylkeskommunen har staket ut en kurs for lobbyvirksomhet, få et innblikk i arbeidet med posisjonering, lobbygrupper og innsatsen som nå settes inn. V/Tone Elisabeth Navestad Stenbek, spesialrådgiver i Østfold fylkeskommune   Statlige arbeidsplasser til Østfold. Har Østfold forutsetninger for å lykkes – sammen? V/ Yngvar Trandem, adm. dir. i Mosseregionens Næringsutvikling