Gå til sidens hovedinnhold

Mann dømt for romleir-voldtekt

Artikkelen er over 5 år gammel

Fire år og fire måneders fengsel, lyder dommen fra Fredrikstad tingrett. Tiltalte anker dommen og sier han er uskyldig.

Bistandsadvokat Hans Thomas Revhaug har ikke rukket å lese dommen ennå.

– Det viktigste for min klient er å bli trodd, sier han til FB.

Dommen omfatter også kjøring med promille og kjøring uten førerkort. Tiltalte erkjente straffskyld for denne delen av tiltalen. Han har sittet i varetekt, og 181 dager trekkes fra, sier tingretten.

Straffeutmålingen er i tråd med påstanden fra aktor Jan Eivind Norheim, som heller ikke har rukket å se dommen. Ut fra det er han tilfreds med at retten har delt påtalemyndighetens syn på skyld- og straffespørsmålene.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning og 600 kroner i erstatning for utgifter hun har hatt.

- Er uskyldig

Forsvarer Vidar Helgheim skriver i en sms til FB at hans klient anker den delen av dommen som gikk på voldtekt, fordi han hevder seg uskyldig. Grunnlaget for anken er feil i bevisbedømmelsen - altså hva retten har valgt å vektlegge.

- Han mener dommen er urettferdig. Og han syns rettssystemet i Norge er merkelig, skriver forsvareren. Hans klient oppfatter at Helgheim i rettssaken ble avskåret fra å stille spørsmål de mente var nødvendige å stille.

Tiltalte gjentok flere ganger i sin forklaring at retten skulle vente på forklaring fra en av kvinnens kamerater, fordi vitnemålet ville vise hans uskyld. Denne støtten kom ikke, og til sist under forhandlingen uttalte tiltalte at han kom til å bli dømt på bakgrunn av løgn.

— Var livredd

Tiltalte og kvinnen som anmeldte voldtekten ga svært ulike versjoner av hva som skjedde denne maikvelden i år. Hun fortalte at hun var blitt truet med kniv, slått og voldtatt to ganger, mens tiltalte hevdet at de to hadde frivillig seksuell omgang.

Retten har valgt å tro på kvinnens forklaring. Den støttes av opplysningene fra sykehuset, voldtektsmottaket og politiet, som hadde kontakt med henne like etter, heter det i dommen.

Kvinnen forklarte i retten at hun var livredd mens hendelsene i campingvognen pågikk, hun fryktet for livet sitt. Hun ble også fratatt mobiltelefonen for ikke å kunne ringe politiet.

Kvinnen hadde møtt tiltalte på pub tidligere på kvelden og sa hun ikke hadde oppfattet at det var romleiren det var snakk om, da tiltalte inviterte henne med videre.

Hun har mental alder som et barn. Retten mener tiltalte må ha forstått hennes spesielle situasjon.

Om han hadde misforstått hennes intensjoner på puben, måtte det være helt klart for ham at kvinnen ikke ønsket å ha sex med ham da de var kommet til campingvognen, ifølge de tre dommerne.

«Oppkonstruert»

Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og kaller deler av den «oppkonstruert». Han stakk også av fra stedet da politiet kom til romleiren før han ble pågrepet.

Etter at tiltale ble tatt ut har familien hans forsøkt å få kvinnen til å trekke anmeldelsen mot å få 50.000 kroner.

Dette, sammen med hans endrede forklaringer underveis, underbygger at han lyver, skriver tingretten i sine vurderinger.

Kommunen følger med

I Fredrikstad kommune forberedes i disse dager en sak til politisk behandling om hva som videre skal skje med romleiren på Kiæråsen. Avtalen om dagens midlertidige tiltak løper ut februar, og det skal tas en beslutning om leirens fremtid.

Kommunale etater har gjennomført flere befaringer på området. Fredriksstad Blad omtalte i forrige uke det det var funnet livsfarlige brannfeller ved siste befaring. Også barnevern, politi og avdeling for miljørettet helsevern deltok på siste befaring.

Kommunen følger nøye med på utfallet av rettssaken, og en rettskraftig avgjørelse vil bli vurdert i en bredere sammenheng. I avtalen mellom romfolket som har tilhold i leiren og kommunen står at personer som begår kriminalitet vil bli fjernet fra området.

— Det er en veldig naturlig følge av at det er vår grunn, med helt klare regler. Det ville være svært klanderverdig om kommunen bare så en annen vei, sier virksomhetsleder for grunneiendom, Voica Imrik, til FB.

Hun fremholder imidlertid at avtalen ikke inneholder noen formulering om at leiren skal avvikles ved kriminalitet.

Fremskrittspartiets Anita Vik har tatt til orde for at nettopp det må være konsekvensen ved en eventuell dom (FB+).