I formannskapet var det full oppslutning om beverjakten. Stammen har vokst de siste årene, og dermed blir det jakt på bever også i Fredrikstad.

Kari Agerup (Ap) understreket at det ikke skulle skytes mer enn ett dyr per beverhytte. For å unngå å skyte drektige hunner, slutter beverjakten i Fredrikstad senest 31. mars, en måned tidligere enn i det opprinnelige forslaget.

Agerup: – Spennende å lære om bever

Agerup har fulgt med på NRKs serie om norske naturforskere i høst, hvor professor Frank Rosell ved Høgskolen i Sør-Norge har fått plassert et kamera i en beverhytte. Seerne har fått følge med på beverparet Åse og Edvins dagligliv.

– Jeg har lært en del om bever. Dette er veldig spennende, sa Agerup, som mente det var riktig å starte beverjakt for å utnytte en ressurs.

–  Beverkjøtt er godt, sa hun.

Hans Ek (Sp) minnet om at beveren demmer opp elver og bekker og kan gjøre betydelig skade på skogen. Han mente det var riktig å jakte på bever som gjør skade og ellers begrense jakten til ett individ per hytte.

Anita Vik (Frp) pekte på at det var spennvidde i formannskapets saker, og det var første gang hun måtte ta stilling til jakt på bever. 

25-30 bevere i 2011

En kartlegging i 2011 viste at Fredrikstad hadde seks beverhytter. Da holdt beveren til i Seutelva, Glomma, Ågårdselva ved Solli og i Gretnesbekken.  

Formannskapet sa  ja til en målsetting om at Fredrikstad skal legge til rette for at det er bever i Seutelva, fra Ørmen til Skjønnerød, og i Glomma ved Nabbetorp.