Fasvo 25 år: – Fredrikstad ville vært et mindre varmt samfunn uten denne bedriften

22. september 1993 ble selskapet Fasvo stiftet. Daglig leder, Morten Huth, tror Fredrikstad ville vært et mindre varmt samfunn uten tilbudet som har fått mange ut i arbeid de siste 25 årene.