Det resulterte i at tre sjåfører ble fotgjengere etter å ha kjørt for fort i 50-sonen.

Høyeste målte hastighet var 84 kilometer i timen i 50-sonen.

En av sjåførene mistet sertifikatet som følge av for mange prikker.