Bygd i 1926 som erstatning for gammel bro fra 1860-årene, og karakteriseres som et teknisk kulturminne
Mistet status som kjørebro i 1972 da riksvei 109 ble ledet over ny bro over Rolvsøysund
Restaurert i 2000
Har fungert som gang- og sykkelbro de siste tiårene, men i våres kom signaler om riving på grunn av gjennområtne bropæler
Lokalbefolkningen aksjonerte i slutten av april mot riving av den snart 80 år gamle broen.
Det har også vært protester mot den provisoriske gang- og sykkelveien på dagens kjørebro.
Nå går kommunene og Statens Vegvesen inn for å spleise på en rehabilitering av den gamle broen
Rehabiliteringskostnaden på 6 milllioner kroner deles likt mellom de tre partene.