De håper på et fakkeltog på størrelse med 1. mai toget. Salget av fakler går uavkortet til Norsk Folkehjelps arbeid i Sørøst Asia.

– Holde løft

Nettopp fordi det er en stund siden selve katastrofen, mener LO i Fredrikstad at det er viktig å arrangere et fakkeltog.
– Vi ønsker å holde løft på saken. Selv om mediene vender kameraene bort, trenger de fortsatt hjelp, sier Hans Petter Pettersen, leder i Fellesforbundet og nestleder i LO.
Toget vil starte på Stortorget og ende på Seven hvor det blir arrangert artistgalla.

Appell

Ordfører Ole Haabeth skal holde appell på Stortorget.
– LO i Fredrikstad synes det er viktig å vise solidaritet. Derfor har vi sendt ut en invitasjon til bedrifter og medlemmene våre. Vi håper selvsagt at så mange som mulig møter opp. Fakkeltoget er for alle og flere artister vil gå sammen med oss i forkant av konserten.
I tillegg har vi oppfordret medlemmene våre til å gi en timelønn til ofrene, sier styremedlem i LO Fredrikstad, Tore Leif Gundersen.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og vil på lengre sikt være med på gjenoppbyggingen av de rammede områdene.