Fabel med solid overskudd det siste året i Litteraturhuset – nå jakter driverne nye lokaler

Restauranthuset Fabel har flyttet ut av Litteraturhuset i Fredrikstad, men regnskapet for 2018 bevitner at det er grunnlag for å drive videre i andre lokaler.