– Vi hadde et unormalt godt resultat i fjor. Veldig mye av resultatet skyldes pensjonsfondet og valuta, sier Ruud til FB.

Men han er også leder av den lokale industriforeningen. Han kan fortelle at industrien sliter med høy kronekurs. Han kan også fortelle om et næringsliv som er avventende. Ingen vet om det kommer noen ny finanskrise.

– Jeg tør ikke å spå. Og når ingen tør å spå, tør heller ikke bedriftene å låne penger for å satse. Dette får etter hvert konsekvenser for underleverandørene; for dem som lever av å levere til store og små industribedrifter, sier Ruud til FB.

– Er dette allerede merkbart?

– Nei, vi merker ingen krise nå. Det er mulig vi unngår en ny krise, men det er også mulig at vi får en ny krise.

Del på Facebook

Han forklarer at bildet kan endre seg fort. Veksten ute i verden er for liten.

– I august forventet bankene en årlig vekst på 2,9 prosent i Tyskland. Nå er dette nedjustert til 0,5 prosent. Og vi vet at Tyskland er lokomotivet i Europa, sier Ruud.

Olav Thon: Vi er naturstridige

Men Ruud understreker likevel at ikke alle er i samme båt.
– På Unger Fabrikker produserer vi såpe og rengjøringsartikler som folk skal ha uansett, forklarer han.

Produktiviteten må opp, og derfor vil antall ansatte på bedriftene gå ned

Han fortsetter:– Vår eier Olav Thon sier at Unger Fabrikker er en naturstridig bedrift. Vi importerer råstoff fra utlandet og produserer i Norge som er et høykostland, og til slutt selger vi 93 prosent av produksjonen på eksportmarkedet.

 – Hva er hemmeligheten bak suksessen?

 – Vi har store kunnskaper om kundenes behov, og vi jobber tett sammen med kundene for å utvikle produkter de trenger. Vi selger for 400 millioner kroner i året og opererer i en liten nisje som er uspennende for de virkelig store aktørene.

Ikke innpass i Nordsjøen

I Fredrikstad har mye industriarbeidsplasser blitt borte. Etter skipsbyggingens tid prøve Fredrikstad iherdig å etablere seg som leverandør til oljeaktivitetene i Nordsjøen.

– I dag har vi dessverre lite industri som leverer til Nordsjøen hvor det er full fart, sier Ruud til FB.

Fortsetter nedover

Nå tror han at industrisysselsettingen vil fortsette nedover.

– Produktiviteten må opp, og derfor vil antall ansatte på bedriftene gå ned, forklarer han.

– Projectiondesign og Gyproc er to store bedrifter som har dukket opp i Fredrikstad. Vil noe lignende kunne skje igjen?

– Vi har absolutt bedrifter i verdensklasse, som Projectiondesign og Prediktor. Fordelen med Fredrikstad er at vi har et godt samarbeid mellom bedriftene, og at det kan bli en såkalt spinn off-effekt. Så jeg ser ikke bort fra at det skjer igjen. Vi er også veldig gode på plast og komposittmaterialer.

– Kan vi i Fredrikstad greie å konkurrere med Kina og andre nye industriland som nærmer seg vårt nivå med stormskritt?

– For mange produkter blir transportkostnadene fra Kina for høye. Vi kan også produsere der det er mye automatisering og liten arbeidsinnsats. Unger Fabrikker er et eksempel på at det fortsatt nytter å produsere i Fredrikstad og levere til Kina. Vi har varer de ikke greier å få tak i lokalt.