Gå til sidens hovedinnhold

Nygård stiller seg IKKE bak ordfører-opprop i partiet – men det gjør «naboen»

Artikkelen er over 3 år gammel

Aps landsstyre sier ja til EUs nye energimarkedspakke og energibyrået Acer med 31 mot 16 stemmer. Partiet stiller åtte krav. Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård satt i redaksjonskomiteen og er godt fornøyd med vedtaket.

Ordførerkollega Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg var en av over 100 Ap-ordførere som undertegnet oppropet mot å inngå energiavtalen. LOs to største fagforbund: Fellesforbundet og Fagforbundet, har også sagt nei. LO advarer mot konsekvensene. 

Ap er på vippen og avgjør

På Stortinget har regjeringens forslag møtt motstand fra SV, Senterpartiet, KrF og Rødt, og uten Arbeiderpartiets støtte vil regjeringen ikke få flertall. Motstanderne vil ikke gi fra seg norsk selvråderett over energiressursene. 

Jon-Ivar Nygård sier til FB at han deler skepsisen mot å gå inn i energisamarbeidet og underlegge seg energibyrået Acer.

– Som sentralstyremedlem har jeg valgt å ikke være med på ordføreroppropet, sier Nygård.

– Betyr det at du ikke er enig med din ordførerkollega i Sarpsborg som skrev under oppropet?

– Jeg valgte å ikke uttale meg, men jeg deler den skepsisen som har vært blant mange.  Derfor er jeg godt fornøyd med det vedtaket landsstyremøtet nå har vedtatt. Her stiller Ap ufravikelige krav som sikrer god nasjonal kontroll og en tydelig sosialdemokratisk politikk på området, påpeker Nygård, som var en av 31 som stemte ja på landsstyremøtet. 

- Skal ha selvråderett over vannkraften

Fredrikstad-ordføreren minner om at de fleste ordførere som undertegnet oppropet mot norsk deltagelse i energisamarbeidet gjorde dette som enkeltmedlemmer i Arbeiderpartiet, ikke på vegne av bystyregruppen eller kommunen.

– Men skal ikke Stortinget si ja eller nei til å underlegge seg energimarkedspakken og Acer, er det mulig å endre betingelsene?

– Ap stiller krav for å si ja, blir ikke disse oppfylt, blir det ingen avtale, sier Nygård.

– Med dette slår Arbeiderpartiet fast at dersom EUs energiunion tar en retning som går på tvers av våre absolutte krav om full norsk selvråderett over vannkraften, så skal Norge umiddelbart reservere seg fra og si nei til dette, sier Nygård.

Flere politikere har uttrykt bekymring for at private selskaper skal legge strømkabler ut av landet. Mange frykter at kraftkrevende industri får dårligere avtaler og må betale mer for kraften, noe som vil undergrave arbeidsplasser. Ap vil sikre seg mot slike konsekvenser.   

Her er Aps åtte krav:

Dette er Arbeiderpartiets åtte krav for å si ja til regjeringens forslag om å si ja til energimarkedspakken og energibyrået Acer.

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid.

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven.

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.