Twitter: @TonjeHolter

– Det har vært en utrolig interesse. Det synes vi er veldig gøy, forteller Lise Holman, rektor på Children’s International School (CIS).

Språk og musikk

Det var i april at den private skolen ble godkjent for inntil 210 elever fra første til tiende klasse. All undervisning, bortsett fra i norsk og musikk, skal foregå på engelsk. I tillegg til språk legges det stor vekt på estetiske fag som musikk, dans og drama.
Det har tydeligvis falt i smak hos mange familier i og rundt Fredrikstad-distriktet. Nesten 90 elever stiller til skolestart mandag. De fordeler seg forholdsvis likt på klassetrinnene. I førsteklasse begynner 15 elever, mens sjuende er helt full.
– Vi har også en del familier som har søkt for 2013 og 2014. Og to familier har barn som ønsker å begynne i 2015, sier Holman.

12 faste lærere

Skolen har ansatt 12 lærere i full stilling. De er rekruttert fra både inn- og utland. Flere andre lærere er tilknyttet CIS gjennom deltidsstillinger, i musikkfagene.
– Vi har hatt mange søkere. Det var faktisk vanskeligst å få tak i norsklærer. Men nå er alle på plass, påpeker rektoren.
En skoleplass koster 22.165 kroner i året. SFO-tilbud kommer i tillegg; 1.100 kroner i måneden.
@Sitat.sign.nyh:Lise Holman, rektor på CIS