Gå til sidens hovedinnhold

Skrikende behov for pleie

Artikkelen er over 5 år gammel

Norge trenger 87.000 nye årsverk i pleie og omsorg i 2060.

Behovet kan bli enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi må tenke nytt for å benytte de faglige og menneskelige ressursene på en bedre måte enn i dag. Det betyr at ansatte må jobbe i fulle stillinger så mye som mulig. På det området har vi et stort uutnyttet potensial, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forbereder kommunene

Antall heldøgnsplasser, det vil si summen av omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og antall sykehjemsplasser, vil øke fra 65.000 i 2014 til 114.000 i 2060.

Behovet for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten vil også stige formidabelt - fra 133.000 årsverk i 2014 til 220.000 i 2060.

Høyre-politikeren i helsekomiteen på Stortinget mener SSB-rapporten er en bevisstgjøring av satsingen på og utbyggingen av sykehjem og omsorgsboliger i årene som kommer.

– Kommunene må være forberedt på at vi blir flere eldre. Behovet for heldøgnsomsorg vokser, og kommunene er nødt til å bygge ut de hjemmebaserte tjenestene, sier hun.

Trøen mener regjeringen har gjort et avgjørende grep ved å endre investeringsordningen for sykehjemsplasser. Fra 2019 skal oppussing ikke telle med.

Etterlyser ny kultur

Hun underbygger heltidsbehovet med ferske tall fra kommunenes interesseorganisasjon (KS). Tre av fire stillinger i pleie og omsorg er deltid, mens den gjennomsnittlige stillingsandelen er 63 prosent. Syv av ti ansatte jobber deltid.

– Med mer fleksible turnuser vil det være mulig å jobbe fullt. Et mer stabilt arbeidsmiljø vil gagne de ansatte og redusere sykefraværet. For pasientene vil det bli færre pleiere å forholde seg til. Det skaper kontinuitet i pleien, økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet, sier hun.

Det er helt avgjørende å benytte de faglige og menneskelige ressursene på en bedre måte enn i dag.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant (H)

 

Populær utdanning

Regjeringen stiller strengere krav til kommunene ved å gi eldre en lovfestet rett til sykehjem eller bolig, ifølge Trøen.

– Terskelen for å få heldøgns pleie i kommunen varierer avhengig av om kommunen har plass. Det bidrar til å skape forskjeller i pasientbehandlingen. Nå endrer vi på denne urettferdige praksisen, sier hun.

Trøen er glad for at sykepleierutdanningen er en av de mest populære blant unge studenter.

– Det lover bra. Vi trenger rekruttering til helsefag. (ANB)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.