Anne Karin (89) stortrives på Østsiden sykehjem

Ordfører Jon-Ivar Nygård klippet snor, og besøkte Anne Karin Carstensen (89) i andre etasje på Østsiden sykehjems nybygg. Hun sa klart ifra at hennes nye hjem var flott.