2019: Rekord i overvannskader på kommunale veier

Allerede før ekstremværet 1. september hadde flommet over Fredrikstad, hadde kommunen hatt en solid økning i antall overvannskader på veiene våre.