Som kjent regnes eiendomsskatten ut fra en takst som er satt for huset og hytta, og i 2017 betaler du 4,0 promille i eiendomsskatt av dette beløpet, fratrukket et bunnfradrag på 200.000 kroner. La oss ta ett eksempel:

For en bolig med en eiendomsskattetakst på tre millioner kroner må du betale 11.200 kroner i år (2,8 millioner x 4,0 tusendeler). Neste år stiger beløpet til 11.760 kroner for denne boligen, en økning på 560 kroner, og summen blir dermed fem prosent høyere enn det du betaler i år.

Boliger og hytter får hele e-skatteøkningen

Rådmann Finess har lagt opp til at den samlede eiendomsskatten øker med 2,6 prosent neste år, som tilsvarer forventet lønns- og prisstigning.

– Hvorfor øker eiendomsskatten for boliger og hytter med fem prosent, og ikke 2,6 prosent neste år, økonomisjef Egil Olsen?

– De samlede inntektene fra eiendomsskatten øker med 2,6 prosent neste år. Men skattesatsen for næringseiendommer er allerede på topp og kan ikke økes. Dermed er det bolig- og fritidseiendommer som får økningen. Derav økningen fra 4,0 til 4,2 promille, opplyser Olsen.

Fredrikstad tar inn 7,0 promille i eiendomsskatt for næringseiendommer, uten bunnfradrag, som er høyeste tillatte promillesats. Skattebeløpet for næringseiendommene blir dermed uendret fra 2017.

Regner med å få inn 261,1 millioner i 2018

Fredrikstad henter inn 249,4 millioner kroner i eiendomsskatt i 2017, ifølge budsjettanslaget. Inntektene skal opp til 261,1 millioner neste år, ifølge rådmannens budsjettforslag. Det gir en økning på 11,7 millioner, som er 4,7 prosent opp. Innbakt i denne summen ligger ikke bare skatteøkningen for boliger og hytter, men også en forventning om antallet nye boliger i Fredrikstad og at flere skal betale eiendomsskatt. For næringseiendommer er det ingen økning i skatten.

Også i fjor la rådmann Ole Petter Finess opp til en økning på rundt fem prosent i eiendomsskattebeløpet for boliger og hytter, gjennom å foreslå en heving fra 3,9 til 4,1 promille i 2017-budsjettet.

Politikerne halverte den foreslåtte økningen for 2017

Men det politiske flertallet landet på 4,0 promille og halverte dermed økningen for hus- og hytteeierne. Det store spørsmålet er om politikerne vil gjøre det samme i år, og begrense seg til å heve promillesatsen til 4,1 og dermed følge den antatte lønns- og prisstigningen.

De rødgrønne flertallspartiene beholdt samme promillesats for eiendomsskatten fra 2011 til 2015: 3,7 promille for hus og hytter med et bunnfradrag på 200.000 kroner. Men satsen ble hevet til 3,9 promille i 2016 og videre til 4,0 for 2017.

Hevet eiendomstakstene med 10 prosent

Det skal sies at økningen i eiendomsskatten har vært beskjeden sammenlignet med prisveksten for boliger i Fredrikstad de siste årene. Skattegrunnlaget for eiendommene var det samme i mer enn ti år. Kommunene skal etter loven justere eiendomsskattetakstene hvert tiende år. 

Den siste store eiendomstakseringen i Fredrikstad ble gjennomført i 2004, og de nye takstbeløpene gjaldt fra 2005. Men det ble ikke gjort noen ny omfattende taksering av eiendommene til markedsverdi ti år senere, med takstmenn og befaringer, slik loven åpner for.

I 2015 vedtok bystyret i stedet å øke satsene med 10 prosent. Det ga likevel en merkbar økning i årets eiendomsskatt.

Dagens eiendomsskattetakster er altså ti prosent høyere enn verdien som Fredrikstad kommune fastsatte for den enkelte bolig og hytte i 2004. Det er ut fra dette takstbeløpet at innbyggerne betaler 4,0 promille i eiendomsskatt i 2017, minus et bunnfradrag på 200.000 kroner.

Lovte å ikke øke eiendomsskatten

Hvis politikerne i stedet hadde vedtatt å gjennomføre en full taksering av eiendommene i Fredrikstad, og sette nye takster etter dagens markedsverdi, kunne innbyggerne ha fått et langt større eiendomsskattehopp enn det vi har sett de siste årene.

Prisstigningen for boliger har vært langt høyere. Kvadratmeterprisen for leiligheter i Fredrikstad har økt med 30–40 prosent de siste fem årene.   

Men flertallspartiene har lovt å begrense innbyggernes skatteøkning til lønns- og prisstigningen, noe de blir møtt med også i årets budsjettdebatt.