Regjeringen setter tak for eiendomsskatt: Fredrikstad-innbyggerne kan miste gevinst – men unngår økning

Fredrikstad kommune skal senke eiendomsskatten fra 4,25 til 4 promille fra 2021. Men innbyggerne får neppe noen reduksjon i eiendomsskatten.