Fredrikstad kommune merker børsoppgangen: Har tjent 65 millioner på investeringer i år

Fredrikstad har fått høy uttelling på sin milliardinvestering i 2019. Etter åtte måneder er avkastningen seks prosent, 65 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som rådmannen budsjetterte med i verdiøkning i 2019.