Fra neste år blir det oftere kø på E6 ved Svinesund og tryggere vogntog på norske vinterveier

Statens vegvesen får 20 millioner kroner ekstra fra 2020. De skal brukes til flere og mer effektive kontroller for å øke trafikksikkerheten. På Svinesund passerer i snitt 2000 tunge kjøretøy i døgnet og er et av stedene hvor kontrollfrekvensen økes.