Men resultatet av eiendomsskattetaksten er det ingen som får før til sommeren.
– Vi har begynt takstarbeidet på Siljeholmen, Rødfeltet og på Skjærhalden. Takstmennene får hvert sitt område, sier leder av eiendomsskattekontoret, Knut Kristian Skjolden.
Takstene strømmer nå inn til rådhuset i relativt stort tempo, og prosedyren er at skattetaktstnemnda skal gjøre endelig vedtak om verdi, og dermed eiendomsskatt, med takstmannens forslag som utgangspunkt. Men ingen skal få vite resultatet nå.
– Vi slipper alle resultatene samtidig, og det skal skje innen 30. juni som er den fristen vi har. Det blir altså ingen fortløpende tilskriving av eierne, sier Skjolden.
Kommunen får fortsatt et jevnt tilsig av henvendelser fra eiere av hus og hytter. – Festetomter er en gjenganger. Vi får også henvendelser fra folk som mener at byggerestriksjoner i 100-metersbeltet, nasjonalparken eller i LNF-områder må ha betydning for verdien. Men alt dette har vi oversikt over, sier Skjolden.
Han bekrefter at beliggenhet i områder med denne formen for byggerestriksjoner har en viss betydning for verdien. Han har også tidligere poengtert at festetomter blir sidestilt med eiertomter verdimessig.

Samtidig som eiendomsskattetaksten blir fastsatt for første gang på Hvaler, har kommunen startet en offensiv for å få kartlegge brudd på boplikten i kommunen.