Avgift for biodrivstoff kan ramme Øra-fabrikk på nytt: Dropper å utvide produksjon

Fornybart drivstoff kan bli presset ut av markedet, mener Norsk Bioenergiforening (NOBIO). Biodieselfabrikken på Øra dropper å utvide kapasiteten, hvis den foreslåtte avgiften i statsbudsjettet blir innført.