Dødsveien er en saga blott

Bedringen av standarden på E6 er grunnen til at dødsulykkene har uteblitt i følge det svenske politiet.

Bedringen av standarden på E6 er grunnen til at dødsulykkene har uteblitt i følge det svenske politiet.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

De siste fem årene har ingen omkommet langs det som før kaltes «dødsveien», E6 mellom Svinesund og Uddevalla.

DEL

Svensk trafikkpoliti mener årsaken er den høye standarden på motorveien langs kysten av Bohuslän.

Fra sju til null

Fra 2003 til 2008 omkom sju personer i trafikkulykker langs E6 fra Uddevalla og til riksgrensen ved Svinesund.

Mellom 2008 og hittil i 2013 har ingen omkommet i trafikken på denne strekningen, viser tall fra den svenske Transportstyrelsen.

– Motorvei er en sikker vei, sier Anders Lindberg i trafikkpolitiet til avisen Bohusläningen.

– Statistikken ser ikke like bra ut på andre veier i området, men på E6 har det ikke skjedd noen ulykker de seneste fem årene, bekrefter koordinator Henrik Andersson i Transporstyrelsen.

Sikring og utbedring

– Flere strekninger er bygd ut til motorveistandard med to filer og atskilte kjørebaner, er trafikkpolitiets forklaring på den positive dødsstastikken.

– Det er åpenbart at separate kjørefelt ikke gir den typen ulykker som andre steder er forårsaket av at biler kommer over i feil kjørebane, sier sjefen for trafikkpolitiet i Vänersborg, Anders Lindberg.

Fire av de sju dødsulykkene i perioden 2003 og 2008 skyldtes utforkjøringer.

– Forskjellen på den gamle og nye veien er at nærområdet er rensket for stener, trær og stolper. Venstresvingene har dessuten autovern som hindrer utforkjøringer, forklarer han.

Mange dødsfall på E20

Mens motorveiutbyggingen på E6 i nordre Bohuslän har gjort at strekningen ikke lenger kan kalles «dødsveien», står det ikke like bra til i vestre del av Götaland – der E20 går.

Denne veistrekningen topper dødsstatistikken i området, med ti dødsulykker de seneste fem årene.

Det svenske Trafikkverket har planer om å møte-separere trafikken her først i 2021.

Artikkeltags