Fredrikstads ukronede restaurantkonge er død

Freddy Thorbjørnsen døde denne uken. Han ble 65 år gammel.