Disse har gått bort i Fredrikstad og Hvaler

Nedenstående oversikt over dødsfall baserer seg på informasjon fra Fredrikstad tingrett.

DEL

Død 23.10.2019: Corneliussen, Bjørg Lisbeth, Fredrikstad, født 16.09.1943

Død d27.10.2019: Dahl, John Erik, Fredrikstad, født 09.05.1951

Død 22.10.2019: Egeland, Helge, Fredrikstad, født 05.03.1946

Død 24.10.2019: Erøy, Grethe, Fredrikstad, født 02.09.1947

Død 31.10.2019: Hansen, Gerd, Fredrikstad, født 26.10.1928

Død 19.10.2019: Haug, John Egil, Fredrikstad, født 30.05.1944

Død 20.10.2019: Johansen, Per Olav, Fredrikstad, født 17.10.1945

Død 21.10.2019: Karlsen, Kåre Eugen, Fredrikstad, født 17.06.1932

Død 24.10.2019: Myrvold, Gudrun Bergljot, Fredrikstad, født 29.12.1923

Død 27.10.2019: Pettersen, Anita, Fredrikstad, født 11.07.1956

Død 26.10.2019: Pettersen, Fritz Kristian, Fredrikstad, født 26.02.1931

Død 24.10.2019: Sanne, Stellan, Fredrikstad, født 26.03.1939

Død 28.10.2019: Bahr, Bernt Oscar, Hvaler, født 31.07.1953

Død 21.10.2019: Blomkvist, Rita, Hvaler, født 10.07.1970

Død 27.10.2019: Ådnem, Arild, Hvaler, født 17.07.1944

Artikkeltags