– Hvalen har et område bak på hodeskallen som tyder på at den har vært angrepet av betennelse. Området er på omtrent en halv kvadratmeter og er ganske skjørt. Skallen er faktisk delvis sprukket, forteller Hoffeker - og presiserer at sannsynligheten for at dette kan være den reelle dødsårsaken bare er en teori fra hans side.

Kontaktet forskere

Han kjenner til at det har drevet i land død hval både på kysten av USA og ved England med samme sykdomstegn.
– Jeg har kontaktet engelske og amerikanske forskere og bedt om at de sender meg bildemateriell, slik at jeg lettere kan sammenligne deres funn med mine, sier han videre.
Nå skal han finne frem til ressurspersoner som kan ta imot vevsprøver.
Hoffeker meddeler at de amerikanske forskerne har gitt uttrykk for bekymring etter hvalfunnet de gjorde ved sin kyst. De lurer på hvilken bakterie som har forårsaket en slik betennelse, og vurderer en eventuell spredningsfare.

Tom mage

Han opplyser om at hvalen ikke hadde spist og betegner den som fullstendig tæret ut.
– Tarmene var tomme, og det var svært lite hjertemuskel igjen, sier han.
Hvalen er nå «strippet» for vev frem til brystpartiet og hodet er tømt for olje. Hoffeker regner med at han snart kan ta fatt på demonteringen av skjelettet.
Han er spent på dialogen med forskerne:
– Jeg har foreløpig ikke fått svar, sier han.