Glemmen gård står i fare for å bli revet

Artikkelen er over 1 år gammel

Ett av hovedalternativene for den nye jernbanen går rett gjennom Glemmen gård. Eierne må leve i uvisshet, og en stor del av eiendommen er ilagt bygge- og delingsforbud. Valget av hovedtrasé skal etter planen tas neste vår.