SV-topp vil ta penger fra veiprosjekter for å sikre raskt dobbeltspor til Fredrikstad

SV-politiker Arne Nævra vil flytte penger fra veiprosjekter til jernbane for å sikre fremdriften i dobbeltsporutbyggingen mellom Oslo og sentrale byer på Østlandet, som Fredrikstad.

SV-politiker Arne Nævra vil flytte penger fra veiprosjekter til jernbane for å sikre fremdriften i dobbeltsporutbyggingen mellom Oslo og sentrale byer på Østlandet, som Fredrikstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ved å flytte penger fra noen veiprosjekter kan utsettelsen av tospors jernbane mellom Oslo og Fredrikstad unngås, mener SV-topp Arne Nævra.

DEL

Nævra, som er medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, viser til at Bane Nor forklarer utsettelsen av Intercity-utbyggingen med to forhold: For det første er det satt av for få penger tidlig i perioden. Og for det andre har ikke anleggsbransjen tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre alle prosjektene innen 2024, slik Stortinget vedtok så sent som for åtte måneder siden.

Løsningen er å flytte noen penger fra vei til jernbane, mener SVs representant i transportkomiteen på Stortinget.

– Det er urimelig at det kun er jernbanesektoren som skal lide for manglende kapasitet i entreprenørmarkedet, mens veibyggingene skal pågå for fullt, sier Nævra til NTB.

InterCity - tre trinn

Det nye dobbeltsporet fra Oslo til Halden skal bygges i tre trinn:

  • Trinn 1 mellom Haug og Seut skal stå klart i 2024
  • Trinn 2 mellom Seut og Sarpsborg skal stå klart i 2026
  • Trinn 3 mellom Sarpsborg og Halden skal stå klart i 2030

Strekningen mellom Haug og Seut er nå inne i planleggingstrinn nummer to; reguleringsplan.

Ved å flytte penger fra noen av veiprosjektene kan utsettelsen av tospors jernbane mellom byene på Østlandet unngås, mener han. Ferdigstillelsen av strekningen Oslo-Fredrikstad til 2024 er blant prosjektene som står i fare for å bli forsinket med de siste signalene fra Bane Nor.

Utrede kapasiteten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utfordres nå på problemstillingen i et skriftlig spørsmål.

– Vil regjeringen gjøre en helhetlig utredning av kapasiteten i entreprenørmarkedet og se på muligheten for å nedskalere eller flytte enkelte veiprosjekter for å sikre at Intercity blir utbygd innen 2024, slik Stortinget har vedtatt? skriver Nævra.

Han viser til at Bane Nor selv peker på veiutbygging som en grunn til problemet med sprengt kapasitet. Blant annet heter det i den ferske rapporten, der det konkluderes med at Intercity må utsettes med flere år, at «kapasiteten hos de etablerte aktørene risikerer å bli fullt utnyttet med det store omfanget av vei og jernbaneprosjekter som ligger i NTP» (Nasjonal transportplan).

– Meningsløst

Nævra er varsom med utpeke hvilke veiprosjekter som kan nedskaleres eller skyves på.

– Det må fagfolkene og departementet prioritere, ut fra hvor langt de er kommet i planarbeidet, sier han, men trekker likevel frem ett prosjekt:

– Å bygge firefelts motorvei på E16 som skal gå parallelt med jernbanen før man bygger dobbeltspor, er helt meningsløst. Det vil ta bort hele passasjergrunnlaget for Ringeriksbanen, mener Buskerud-representant Nævra.

Flytter 2 milliarder

Hvor stort beløp som kan flyttes fra asfalt til skinner gjenstår å se ut fra gjennomgangen, mener Nævra. Men legger til at SV i sitt alternative forslag til statsbudsjett flyttet rundt 2 milliarder kroner fra Nye Veier til andre samferdselsprosjekt.

– Satsingen til nåværende politisk ledelse er jo stort sett firefelts motorvei i regi av Nye Veier. Det er dette området som har størst økning på inneværende budsjett. Og aldri har vi hørt et ord om manglende kapasitet, sier Nævra.

Han mener det ikke bør by på problemer for bransjen å flytte oppmerksomhet og oppdrag fra vei til bane.

– Det ikke noe problem for de store selskapene å gjøre begge deler. Det koker ned til en politisk prioritering, sier Nævra.

Artikkeltags