– De hadde håpet å finne mer. Det har vært få funn, forteller Morten Giving, prosjektleder hos Bane NOR for arkeologiske utgravninger.

Spor etter bosettinger

I begynnelsen av september startet arkeologer arbeidet med å undersøke strekningen der det nye dobbeltsporet kommer i Fredrikstad. Hensikten er å få oversikt over potensielle arkeologiske kulturminner innenfor planområdet.

Det handler om å avdekke alle spor etter bosettinger og menneskelig aktivitet, som stolper, gjerder, kokegroper, ildsteder, graver og annet fra bronsealder, jernalder eller middelalder.

– Hittil har arkeologene bare funnet noen kokegroper. Det er veldig dårlig grunn i området, det er gjørmete og mye lere, sier Giving.

Bane NOR er som utbygger forpliktet til å gjennomføre slike arkeologiske registreringer. Undersøkelsene begynte på Ørmenåsen og fortsatte ned mot riksvei 110 ved Ørmen.

Gravemaskiner befinner seg nå i området mellom Blå Kors og tidligere Fett og lim.

Skraper vekk jord

– Planen er at vi skal bli ferdige helt ned til Skogstrand innen november, sier Giving.

Arkeologene samarbeider med gravemaskinførere. Gravemaskinene skraper vekk det øverste laget med matjord, i sjakter på cirka to skuffebredder.

Hvis man finner spor, sjaktes det tett. Men her, hvor det er få registreringer, er det større avstand mellom områdene som graves opp.

– Vi har bare møtt hyggelige grunneiere og forpaktere under dette arbeidet. Samarbeidet er godt, sier Morten Giving.