Bane Nor sier nei – likevel vil rådmannen gi tillatelse til nytt næringsbygg i Dikeveien

Tomten ligger like nord for sportsforretningen XXL i Dikeveien.

Tomten ligger like nord for sportsforretningen XXL i Dikeveien. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Dikeveien 45 er i reguleringsplanen avsatt ny firefeltsvei fra Råbekken til Sarpsborg. Bane Nor sier nei utbygging, men likevel ønsker rådmannen å gi dispensasjon til et nytt næringsbygg i området.

DEL

Politikerne i planutvalget skal behandle søknaden om å bygge et 3.500 kvadratmeter stort næringsbygg i to etasjer på adressen i Dikeveien 45.

Søker om dispensasjon

Det er Bjar Arkitekter AS som har levert inn søknaden på vegne av Dikeveien 45 AS. I søknaden om dispensasjon for avvik fra gjeldende reguleringsplan, begrunner selskapet det med at Statens vegvesen nå har bestemt at en ny firefelts vei fra Råbekken til Sarpsborg skal gå der dagens Rolvsøyvei går, og områdene som tidligere var avsatt til ny Rolvsøyvei derfor kan frigjøres.

«Det er naturlig at det kan søkes dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan når det er helt sikkert at den løsningen som ligger i planen ikke vil bli gjennomført» skriver selskapet i søknaden.

Søkeren skriver også siden det er gitt dispensasjon for to andre oppføringer i det samme området, så er det allerede gitt «klarsignal» for å disponere de tidligere veiarealene for byggeformål.

Slik kan det nye næringsbygget bli seende ut dersom det gis dispensasjon.

Slik kan det nye næringsbygget bli seende ut dersom det gis dispensasjon. Foto:

Ber kommunen si nei

Bane Nor ønsker imidlertid ikke at det bygges mer i området. I et høringsinnspill bes det om at Fredrikstad kommune finner hjemmel for å stoppe videre utbygging av området. Bane Nor begrunner det blant annet med at eiendommen ligger innenfor den varslede planavgrensningen til kommunedelplan for Fredrikstad-Sarpsborg.

«I denne delen av Rolvsøy utredes én korridor med to alternative linjer med nokså like føringer. I korridoren som utredes nå går linjene i nærheten av den aktuelle eiendommen», skriver Banenor.

Området er også ett av alternativet som Bane Nor vurderer som et såkalt hensettingsområde.

Til tross for at risikoen knyttet til tiltaket ikke er ubetydelig, anbefaler rådmannen likevel å gi dispensasjon for bygging av næringsbygget.

«Tiltaket vil begrense valgmulighetene når det gjelder hensettingsområde for jernbanen og i verste fall kunne føre til forsinkelser i planarbeidet knyttet til fylkesvei 109. Likevel er det viktig å legge til rette for næringsutvikling samtidig som store og viktige infrastrukturprosjekter planlegges i kommunen», står det å lese i konklusjonen.

Planutvalget skal behandle søknaden neste uke.

Artikkeltags