Røkkes Store Blå kan gi 3.000 arbeidsplasser: Fredrikstad gir ikke opp kampen - lager presentasjon av sine fortrinn

Marianne Stigset i HP Eiendom takker Fredrikstad for interessen for å få Store Blå. Nå skal Fredrikstad kommune lage en presentasjon for å vise hvorfor Kjell Inge Røkkes forsknings- og næringslivssenter bør ligge hos oss.