Lyntoget mellom Oslo og København var innom Fredrikstad i går. Det gikk fra Oslo 09.15 og var i Halden tre timer senere.
Det var med andre ord et lyntog av den langsomme sorten. Turen var men som en frierferd for lyntog i Østfold.
Det går heller ikke fort i svingene når det gjelder planlegging. Prosjektet «The Scandinavian 8 Million City» har en visjon om at lyntoget skal stå ferdig i 2025.
Irene Johansen (Ap) er samferdselspolitiker på Østfoldbenken og togentusiast Hun mener at lyntoget kommer i 2033 – tidligst.
Men for fredrikstadfolk kan det bli en treg historie. For dersom et lyntog skal trafikkere Oslo- København på 2.5 time så er et stopp i Østfolds største by helt uaktuelt.
– Høyhastighetslinjen må gå i en linje fra Ski til Sarpsborg- utenom Moss og Fredrikstad.
Det slår prosjektleder Floire Nathanael Daub i «The Scandinavian 8 million City» klart fast.
Prosjektets visjon er å knytte Oslo/Østfold-regionen sammen med Västra Götland og Øresund-regionen. Der bor det åtte millioner mennesker.
– Men dersom disse åtte millionene skal møtes, må reisetiden være kort. Da kan lyntoget kun stoppe i Sarpsborg, Trollhättan og Göteborg.
– Men de reisende fra Fredrikstad kan komme til Göteborg på 75 minutter – da tåler de en liten omvei til Sarpsborg, mener Daub.
Irene Johansen er ikke så kategorisk. Hun vil se et eventuelt lyntog i sammenheng med Intercity-utbyggingen.
– Intercity må få høyhastighetsstandard og kunne romme et lyntog. Og det må være fleksibelt i forhold til avganger og stoppesteder. Om ikke alle lynavgangene stanser i Fredrikstad så må noen gjøre det, sier hun.
Visjonene omkring togutbyggingen gjennom Østfold er mange. Og det var hele hensikten med det såkalte «Demonstrasjonstoget» som var på signingsferd gjennom Østfold i går:
Å få luftet visjonen og se på noen muligheter. Toget var fylt til randen av dem som betyr noe innen samferdsel og politikk på svensk og norsk side av grensen.
For E 6 vil bli sprengt i løpet av ti år. 2300 lastebiler trafikkerer over Svinesund daglig og altfor mye av godstransporten går på vei.
Toget mellom Fredrikstad og Oslo frakter 1,5 millioner mennesker i året og kapasiteten er presset. – Deres neste alternativ nå er dessverre veien, sa PR-sjef for Østfoldbanen – Terje Andersen.
Dersom dette fortsetter kan fremtiden bli svart og ikke grønn.
– Men det krever handling. Nå er det ingen som gjør noen ting, sa Ronny Nordmark i transportfirmaet Lauritzens Eftf.
Kanskje løsningen ligger i østerled? Johan Lindblad fra Nordisk råd hevdet at kineserne kan bygge ut hele strekket fra Ørje til København for 100 milliarder norske oljekroner på få år.