Det er snakk om mange hundre millioner kroner i utbytte, om lag 700 millioner kroner i løpet av et par år, sier Arild Johannessen om pengene som Amedias hovedaksjonærer, LO og Telenor, har puttet i sin egen kasse. Amedia eier alle de store avisene i Østfold, deriblant Fredriksstad Blad.
– Midlene er tatt ut fordi Amedia har vært god business. Dette er rå kapitalisme som LO burde vært tilbakeholden med, sier Johannessen bestemt.
– I stedet for å ta ut utbytte, burde pengene vært brukt til utvikling i Amedia. LO burde vært mer kreative som eiere, mener han.
LO-lederen i Fredrikstad har mange års erfaring som klubbleder ved Jøtul. Han har vært med på både opp- og nedturer i bedriften. Nå reagerer han ikke bare på LOs kapitalistiske holdning som eier, men også på at det går så fort i svingene når det gjelder kutt i blant annet Fredriksstad Blad.
– Det virker som en forhastet beslutning, sier Arild Johannessen som har studert offentlig tilgjengelig regnskap for årene frem til 2012.
– Fredriksstad Blad har hatt sterke resultat i hvert fall frem til 2012, konstaterer Johannessen, og fortsetter:
– Så kommer dårlige resultater for første kvartal i år, og dermed hiver konsernet seg umiddelbart på nedskjæringstoget.
Den lokale LO-toppen etterlyser evne til å tenke alternative løsninger i stedet for nedskjæringer i mediebedriftene.
– Vi har diskutert saken i styret i LO. Vi er bekymret for nedskjæringene i Fredriksstad Blad og hvordan det går ut over det lokale avistilbudet, sier Arild Johannessen.
Aviskutt
Amedia skal redusere driften i konsernet med 500 millioner kroner. I Fredriksstad Blad kan det bety en reduksjon på 13 årsverk av i alt 54 årsverk.
Amedia hadde et resultat før skatt på 798 millioner kr i 2012. Utbyttet var på 121 millioner kr. I 2011 hadde Amedia et resultat på 381 millioner kr og utbyttet var på 575 millioner kr.
FB hadde et resultat før skatt på 25 millioner kr i 2012 og 36 millioner kr i 2011.