Borge pukkverk vil tørrdeponere over dagens deponi – rådmannen skeptisk

Borge pukkverk har søkt om å avslutte våtdeponeringen de driver med i dag og legge tørrdeponi med oppsamling av sigevann over - og viser blant annet til hensynet til naboene. Ordfører og rådmann er imidlertid skeptiske.