– Dette gjør vi for å vise at Fredrikstad står for toleranse, mangfold og inkludering. Det er noe vi ønsker å markere utad, sier varaordfører Kari Agerup (Ap).

Hun vil være på plass når tre regnbueflagg heises utenfor rådhuset på torsdag. I tillegg skal ett flagg heises utenfor Fredrikstad bibliotek.

Vil henge resten av måneden

Flaggene vil bli hengende ut juli i denne omgang, samtidig som pride-arrangementer gjennomføres rundt omkring i Europa.

– Jeg synes vi med dette gjør en tydelig, men ikke overtydelig markering av det vi står for på sentrale punkter i byen. Nå er det jo også veldig mange turister i Fredrikstad, og vi ønsker også å bygge opp under omdømmet som Fredrikstad har – at vi er en attraktiv by for alle, sier Agerup.

Reaksjon på antihomomarkering

Vedtaket var en reaksjon på engasjementet som fulgte etter at Den nordiske motstandsbevegelse hadde søkt om å demonstrere i Fredrikstad 29. juli under parolen «Knus homolobbyen». Både denne søknaden og kommunens egen søknad ble, som FB tidligere har fortalt, avslått av politiet.

Arbeidsgruppen som har jobbet med bystyrevedtaket, mener en slik flagging både kan bygge opp under Fredrikstads omdømme og ha betydning i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, fremgår det av en pressemelding kommunen har sendt ut.

– Jeg håper at vi på denne måten tydeliggjør hva vi mener i kommunen, sier Agerup.