Naziorganisasjon nevnes for første gang i PSTs trusselvurdering

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter en rekke opptrinn fra Den nordiske motstandsbevegelsen i fjor, blir nå naziorganisasjonen for første gang nevnt i PST sin trusselvurdering i Norge.