Problemene for byens nummer to-avis vil øyensynlig ingen ende ta:

Del på Facebook

Nesten slanket bort

Mannskapet som skal drifte utgivelsen av Fredrikstadavisa Demokraten er nå skåret helt inn til benet. Nedskjæringen som kom for kort tid siden medførte reduksjon av staben fra 10,7 til 7,7 årsverk.

For redaksjonens del er nedbemanningen som er varslet fra 6,0 til 4,0 årsverk.

Sett bort fra ansvarlig redaktør og disponent Tomm Pentz Pedersen, er det meningen at fire redaksjonelle medarbeidere skal fylle Demokratens spalter tre dager i uken. Én av dem er avisens mangeårige redaktør Helge Solheim, som skriver kommentarer, og som ellers har en mer administrativ stilling knyttet til produksjonen.

Aktive reportere vil etter siste nedskjæring være en fotograf, en nettansvarlig og en sportsjournalist.

En av avisens to sportsjournalister samt avisens mangeårige reporter Arne Børresen er oppsagt - med den økonomiske situasjonen som begrunnelse.

Ansvarlig redaktør Tomm Pentz Pedersen varslet i interne møter blant annet den løsning på driftssituasjonen at mer fellesstoff skal brukes fra Sarpsborg Arbeiderblad, samtidig som vikarer skal leies inn for å kunne fylle spaltene med tilstrekkelig Fredrikstad-stoff.

Dette har fått enkelte ansatte til å se rødt.

NJ ber om møte

Onsdag mottok redaktøren i Demokraten et brev fra Norsk Journalistlags (NJ) advokat August Ringvold, der det kreves forhandlinger i forhold til oppsigelse av arbeidsforholdet.

NJ er blant annet interessert i å få klarlagt om «det ved nedbemanningen oppstår større behov for bruk av frilansere eventuelt tilleggsvikarer» etter at to mann er sagt opp.

– I mine samtaler med klubben og de tillitsvalgte synes det uklart hvordan avisen skal kunne utgis tre dager i uken med en bemanning som teller fire journalister etter nedbemanningen, skriver advokat Ringvold til Demokratens redaktør.

LO advarer

– Vi vil advare på det sterkeste mot å leie inn vikarer etter å ha sagt opp to fast ansatte. Det sier Tore Leif Gundersen, LO-leder i Fredrikstad.

– Jeg har tatt dette opp også direkte med redaktøren og i møter med de ansatte. LO kan ikke akseptere en slik løsning. Er det slik Demokraten skal drives, er ikke avisen liv laga, sier LO-lederen.

– Vi mener det er viktig både for den politiske situasjonen i Fredrikstad og for innbyggerne at vi har to aviser som konkurrerer.

– Vi har derfor flere ganger forsøkt å få eierne i tale gjennom våre representanter i konsernstyret, men har ikke lykkes, sier Gundersen.

«Enkelt valg»

– De som har fått oppsigelse ønsket å fratre før oppsigelsestidens slutt, i tillegg har to andre vært sykemeldt. Det sier Demokratens styreleder Pål Inge Karlsen.

– Derfor er daglig leder tvunget til å gjøre bruk av vikarer for å få gitt ut en så god avis som mulig, sier Karlsen.

Les også: Demokraten-profil kan miste jobben

Les også: Tre av ti forsvinner