I sol, strand og bading ligger det mye god helse, både i form av bevegelse, glede, sosialt samvær og sollys. Særlig hvis vi husker solkrem, badevettregler og lave skuldre. Men det er også en fordel at vannet vi bader i er av god kvalitet og ikke forurenset. Det er nemlig flere enn oss tobeinte som under de riktige betingelsene, liker seg i badevann.

Bare smak på navn som; opportunistisk patogene agens, protozo, cyanobakterie og cercarie-dermatitt. Ting som høres staselig ut og kan blomstre opp i varmt eller forurenset vann. Men det er ikke så stilig å få disse smittestoffene og plagene, selv om det ikke er veldig stor helsefare forbundet med det. For de fleste er det nok verre å glemme solkremen enn det er å bade i lett forurenset vann. Men ubehagelig kan det bli, med for eksempel kvalme eller en real magasjau etter noen timer eller dager.

Kommunen har derfor valgt at faggruppe miljø sjekker vannkvaliteten på en rekke steder gjennom sommeren – så folk skal kunne hoppe i havet uten å måtte lure på om det er «rent» nok. Vannet sjekkes, gjennom hele badesesongen, på 11 badestrender langs kysten + Bjørndalsdam 3, Smertu og Samhold. Resultatene ligger på kommunens nettsider.

Risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann, øker med økende antall tarmbakterier i vannet. Kommunen sjekker derfor forekomsten av disse. Det gjøres også en helhetsvurdering av badeplassen, blant annet med tanke på alger, og ved mistanke om algeoppblomstring tas også prøver på «cyanobakterier». Men tilbake til tarmbakterier: Viser prøvene lett forhøyet bakterienivå (gult), tas nye prøver etter noen dager. Gult nivå er ikke forbundet med spesielt stor helsefare, men dersom man svelger mye vann, kan man være uheldig å få seg litt magetrøbbel. Viser prøven høyt bakterienivå (rødt) vurderes stengning av badeplassen. Da møter man i så fall skiltet «Bading frarådes. Mvh Fredrikstad kommune» på stranda. Samtidig gis informasjon om dette via media og kommunens nettsider.

Det er heldigvis sjelden at badevannet er utsatt for kloakk-lekkasje, for mye kanadagås-avføring eller annet som øker tarmbakterienivået. Det er også sjelden at badevann er forurenset på annet vis. Dog kan nok en og annen oppleve å få svømmekløe (Cercarie-dermatitt) i løpet av sommeren. Det klør, men er helt ufarlig, fås oftest i innsjøer og er på grunn av en ikte som grafser litt i huden når vi svømmer.

For Fredrikstad viser statistikken over år at badevannskvaliteten generelt er god. Det oppstår alltid noen enkelttilfeller av dårligere vannkvalitet, og noen badeplasser utpeker seg med å være oftere på den lista enn andre. Men det er enkelttilfeller, og med utgangspunkt i målingene til kommunen kan vi trygt anbefale bading i Fredrikstad.

Og bade vil jo de fleste av oss! Antakelig har mennesker til alle tider holdt på med bading, til tross for at vi er et typisk landdyr, uten gjeller og med begrenset svømmedyktighet. Sørvest i Egypt finnes det eldste beviset for menneskelig bading; her har steinaldermennesker (for 6 000 til 10 000 år siden) illustrert veggene i en hule, med folk som ser ut til å bedrive brystsvømming. Gammel historie tyder også på at oldtidsmennesket ikke kun bedrev svømming av praktiske årsaker (sanke fisk etc.), men også gjorde det frivillig.

Uansett var bading før i tida heller ikke helt uten farer – og i 1539 kom det første skriftlige verk om svømming. Et hovedformål med boka var å redusere antall drukningsulykker. Blant tipsene inngår bruk av luftfylte ku-blærer og korkbelter.

Mine tips for årets badesesong er først og fremst; ut og nyt! Og hold øye med hverandre i vannet. Vi har ingen å miste.