Gå til sidens hovedinnhold

Debatt: Fraværgrensen fungerer – det burde glede Elevorganisasjonen

Artikkelen er over 3 år gammel

Resultatene av fraværsgrensen kan ikke oppfattes som «piss i havet» som Elevorganisasjonen i Østfold uttryker det, skriver Høyre-stortingskandidatene Monica C. Gåsvatn og Rolf-Jonas Ringen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Birk Arildssønn Blekken og Live Tronstad, leder og politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Østfold tar i et leserbrev til motmæle med undertegnedes innlegg om nedgangen i fraværet i den videregående skolen. Det er trist at Elevorganisasjonen prøver å skape et fiendebilde mellom de som mener at fraværsgrensen er et godt arbeidsverktøy, som kan bidra til at antallet elever som gjennomfører videregåendeopplæring øker ved at fraværet går ned, og de som mener at ordningen «truer elevene til skolebenken».

Østfold er et av fylkene med størst nedgang i ett eller flere fag. Vi ligger på landsgjennomsnittet i fravær både når det gjelder dagsfraværet og timefraværet. Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret i fylket, er færre enn det nasjonale snittet, og tallene som nå er offentliggjort viser en nedgang på hele 50 prosent. Dette kan med respekt å melde ikke oppfattes som «piss i havet» som Elevorganisasjonen i Østfold utrykker det. Vi må tro at det å være i klasserommet betyr noe for elevene som slipper å oppleve at lærerne bruker undervisningstid på å gjenta det de har gått gjennom for deres kolleger som ikke har vært tilstede. For ikke å snakke om yrkesfag hvor tilstedeværelse er et punkt som vurderes som ekstra viktig av lærebedriftene. Selv uten bedre skoleresultater vil en reduksjon i fraværet kunne gi flere ungdommer læreplass.

Høyre er enig med Elevorganisasjonen i at fraværsgrensen alene ikke er nok for å løse utfordringene i den videregående skolen. Derfor har Regjeringen, i tillegg til fraværsregelen sørget for bl.a. styrking av skolehelsetjenesten, bedre lærerutdanning, økte lærlingesatser. Helt i tråd med elevenes, lærernes og næringslivets ønsker. Lokalt i Østfold har fylkespolitikerne vedtatt at man skal bevare og forbedre kvaliteten i Østfoldskolen og vi bruker midler til både utbygging og forbedring av skolebygg, økt lærerkompetanse, og ikke minst satsing på individuell tilpasset undervisning. Det er et paradoks når det på den ene siden er en forventning at politikerne skal bruke av samfunnets penger for å ruste opp den videregående skolen, samtidig som Elevorganisasjonen utrykker at «det er urovekkende at elever bruker mer tid på skolen». I Syria f.eks. er det 3 mill. barn som er på flukt.

De ville gjerne ha gått på skolen, men den muligheten blir de fratatt på grunn av krig og intern uro. I Norge er videregåendeopplæring en rettighet, men elevene kan velge om de vil møte opp. Selv ikke verdens beste lærere kan undervise en som ikke kommer på skolen. Elevene kan velge å være tilstede, lære mer, utvikle seg til å bli engasjerte samfunnsborgere og aktive bidragsytere til velferdssamfunnet. Eller de kan velge bort skolen. Spørsmålet er da hva skal elevene med alle helsesøstrene, de gode lærerne, de fine skolene dersom de foretrekker å være et annet sted enn på skolen? 

Høyre satser på å vinne valget til høsten. Fordi vi mener at det å stille krav er å bry seg. Fordi vi tar skole- og utdanningspolitikk på alvor. Vi har innført tiltak som fungerer, men vi er ikke i mål enda. Etter valget skal vi fortsette å skape verdens beste skole. 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.