Dette har vært en familiehemmelighet i flere generasjoner, forteller Fritjof Østlie (38) som skal overlevere fatet til Skiptvet kirke etter gudstjenesten i morgen.

Dåpsfatet står registret i inventarlister allerede i 1675. Men kan være så gammelt som fra 1400-tallet.

Motiv fra syndefallet

Laget i messing - trolig i Tyskland, med masse detaljer. Hovedmotivet forestiller syndefallet og fatet er signert med initialene KRHB.

Fatet er av verdi både antikvarisk, historisk og symbolsk, sier pensjonert sogneprest i Skiptvet - Yngvar Nilsen.

Skiptvet kirke ble bygget mellom 1150 og 1200.
– Vi må gi honnør til mine forfedre som hadde vett på å ta vare på fatet når de kom over det, forteller Fritjof Østlie.

I 1762 ble Skiptvet kirke nærmest totalskadet i brann. Hvordan fatet, som altså lå øverst i selve døpefonten, forsvant er uklart. Men det står oppført i historiske kilder som tapt.
Fatet dukker opp i historien igjen i 1835 da en kar ved navn Kristen Knudsen blir født på en gård like ved Skiptvet kirke.

Kristen hadde utferdstrang og allerede som 15-åring emigrerte han alene til Amerika.
– Du skal ha med deg dette til det nye landet, sier hans gamle mor da unge Kristen skal reise.

Han får med seg to ting. En niste og et flott messingfat som altså var dåpsfatet fra kirken.

Var lensmann

Et svar på hvordan det hadde kommet i familien Knudsens eie, kan være at Kristen Knudsens tippoldefar, som var lensmann i Skiptvet i 1762 da kirken brant, hadde berget det ut.

I 1850 slo Kristen Knudsen seg ned i Nebraska i USA.

Her opparbeidet han seg en eiendom på formidable 660 mål. Han levde av rentene av sin formue på sine eldre dager.
– Han bodde i USA i 48 år. Men i 1898 var han 63 år og ønsket seg hjem til gamlelandet. Reisen den gang skjedde med seilskute over Atlanteren, forteller Fritjof Østlie.

Den utveien valgte også Kristen, og en vakker dag vandret han omkring på kaiene i New York på jakt etter en norsk seilskute. I skipskista hadde han dåpsfatet fra Skiptvet.

Skipperen på skuta, som Kristen ved en tilfeldighet kom over, var Nils Elias Nilsen fra Lilleng i Onsøy, Fritjof Østlies oldefar.
Kristen Knudsen fikk hyre på skuta og utviklet et vennskap med skipperen fra Onsøy.

Kristen hadde ingen å komme hjem til i Norge i 1898. Nils Elias Nilsen hadde gård i Onsøy, men var sjelden hjemme.
Han skulle tvert imot være i utenriksfart i nye sju år på tur til India.

Da sa Nils Nilsen til Kristen:
– Du kan bli gårdsgutt hjemme hos meg i Onsøy. Hils dem der nede fra meg og du skal få arbeid og losji så lenge du vil.

Kristen Knudsen fulgte rådet. Kom seg ned til Onsøy. Ble tatt godt imot og slo seg ned på gården ved Lilleng.

Døde i år 1900

– Men han døde dessverre bare to år etter i 1900 - 65 år gammel, sier Fritjof Østlie.

Kristen Knudsen ligger gravlagt ved Onsøy kirke og etterlot seg dåpsfatet i messing og skjøte på jorden i USA.

– En enorm formue i dag, forteller Fritjof Østlie. – Men så lenge ingen fremmet krav på den falt eiendommen tilbake til den amerikanske stat.

Men messingfatet fra Skiptvet kirke var et klenodium i seg selv og har blitt ivaretatt av alle generasjoner i Østlie-familien. Særlig Fritjof Østlies far Nils Østlie - som gikk bort i mai i år - var veldig opptatt av fatets skjebne og forhistorie. Hans onkel og tante - Ragna og Kristoffer Østlie - likeså.

– Etter å konsultert riksantikvaren og fått løfter om at det skal få henge synlig i kirken leverer vi dåpsfatet tilbake i morgen, sier Fritjof Østlie.