Curlingfolket tviler på at curlinghall vil koste 47 millioner

TVILER PÅ TALLENE: Mange ville prøve curling under Winter Classic på Fredrikstad stadion i fjor. Miljø- og kulturutvalgsleder Atle Ottesen (Ap) mener 47 millioner kroner  for en egen curlinghall blir for høy, mens curlingfolket mener en hall trolig blir langt rimeligere enn dette.

TVILER PÅ TALLENE: Mange ville prøve curling under Winter Classic på Fredrikstad stadion i fjor. Miljø- og kulturutvalgsleder Atle Ottesen (Ap) mener 47 millioner kroner for en egen curlinghall blir for høy, mens curlingfolket mener en hall trolig blir langt rimeligere enn dette. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norges Curlingforbund og den lokale curlingklubben tviler sterkt på at en curlinghall vil komme på 47 millioner kroner. De mener politikerne bør vente med å sette ned foten til anbud er hentet inn.

DEL

– Vi stiller oss sterkt tvilende til de tallene som fremlegges, er budskapet i et brev Norges Curlingforbund og Nedre Glomma Bowls og Curling Club har sendt kultur- og miljøutvalgsleder Atle Ottesen (Ap).

Ottesen anbefaler i sin innstilling utvalget å si nei til å gå videre med planene om å bygge curlinghall i tilknytning til Arena Fredrikstad når saken kommer på bordet denne uka. En kvalitetssikring fra Opak AS konkluderer nemlig med at kostnaden for å bygge curlinghall med 85 prosents sannsynlighet vil bli så høy som 47 millioner kroner.

Tror mer på 20–30 millioner kroner

Dette stiller curlingfolket seg mildt sagt tvilende til. De viser i brevet til at det de senere årene er bygget flere curlinghaller i Norge, de fleste av dem i tilknytning til ishockeyarenaer.

– Våre erfaringer er at en firebaners curlinghall kan oppføres i størrelsesordenen 20 – 30 millioner kroner. For eksempel ble Leangen curlinghall i Trondheim oppført for rundt 23 millioner kroner for noen år siden. Etter fratrekk av spillemidler og momskompensasjon endte totalsummen på under 11 millioner kroner, heter det i brevet, som er undertegnet av både president Morten Søgård og anleggsutvalgsleder Dagfinn Loen i Norges Curlingforbund samt leder Glenn Johansen i Nedre Glomma Bowls og Curling Club.

De tre mener også at saksfremlegget politikerne har fått før møtet, inneholder lite konkret underlag for hvordan man kommer frem til en anslått ekstrakostnad på 47 millioner kroner.

Mener de bør vente

Nå ber curlingrepresentantene om å få møte kultur- og miljøutvalget før møtet starter for å komme med sine betraktninger. De ber samtidig om at politikerne ikke tar noen beslutning om å droppe curlinghall nå.

Isteden bør curlinghallen være med videre i Arena Fredrikstad-planene helt til anbud er innhentet, mener de.

– Hvis markedet isteden priser denne hallen til 25 millioner kroner, som vi vil anta at det gjør, så kan de da ta beslutningen på et reelt grunnlag og heller si nei da, sier Glenn Johansen til Fredriksstad Blad.

I tillegg mener curlingrepresentantene at anslaget over årlige inntekter fra en curlinghall er satt altfor lavt. I kvalitetssikringsanalysen – og rådmannens saksfremlegg – antydes det årlige inntekter på mellom 500.000 kroner og én million kroner.

Curlingrepresentantene mener at erfaringer fra andre curlinghaller tilsier minst det dobbelte i inntektspotensial.

– Vil bli den største firmaidretten

Hvis ikke politikerne vil gå videre med curlinghallen nå, mener forbund og klubb at saken alternativt bør sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgåelse av tallmaterialet.

– Curling i vårt distrikt er foreløpig for spesielt interesserte i og med at man må kjøre helt til Halden for å spille curling. Men det er faktisk fire lag fra Fredrikstad og Sarpsborg som spiller seriespill der. At det er et kjempestort potensial er vi helt overbeviste om. Curling vil bli den aller største firmaidretten i distriktet når den hallen er oppe og går, sier Johansen til Fredriksstad Blad.

Curlingforbundet og curlingklubben har for øvrig fått nei til å redegjøre for sitt syn på saken i møtet i kultur- og miljøutvalget.

Forholder seg til rådmannens tall

– Vi åpner ikke for det på møtet. Men de står selvsagt fritt til å ta kontakt med de politiske partiene, sier utvalgsleder Atle Ottesen, som viser til hva kommunens delegeringsreglement sier om hvordan slike forespørsler skal håndteres.  

Han har naturlig nok lest brevet fra forbund og klubb og fått med seg at de mener en hall vil bli langt rimeligere å bygge enn det som fremkommer i saksfremlegget.

– Jeg leser og er glad for all informasjon jeg får, men jeg må forholde meg til utredningen rådmannen har gjort og konkludere ut fra det. Jeg står for innstillingen jeg har skrevet. Dette handler ikke om at jeg ikke ønsker curling, men at jeg synes det er vanskelig å forsvare å bruke nesten 50 millioner kroner, sier Ottesen.

– Eller ned i rundt 11 millioner, som forbundet mener nettosummen for curlinghallen i Trondheim kommer på?

– Jeg må forholde meg til det som står i saken, sier Ottesen.

Møtet i kultur- og miljøutvalget holdes førstkommende onsdag. Saken skal senere opp i formannskap og bystyre.

Artikkeltags