Nå har startskuddet gått for Cicignon Park – 20 arbeidere er i full sving på sykehustomta

Rivingsarbeidet på den gamle sykehustomta er i full gang. I 2020 kan de første beboerne flytte inn.