Bystyre-politiker langer ut mot den lokale Zoe-kirken: – De fremmer synspunkter på seksuelle legninger som er i strid med kommunens etiske prinsipper

Gøran Karlsen (Bym) vil ha slutt på at kommunen bruker Zoe-kirken til møtevirksomhet. Dette begrunner han med homoterapi og fiendtlig holdning til islam. – Begge deler er helt feil, sier kirken selv.