Håper å få tilbake momsmillioner

Kommunalsjef Atle Holten gjennomgikk saken på samme måte for bystyret som i formannskapet - nok en gang ble de mange kritikkverdige forholdene erkjent. Kommunen tilbakeviser imidlertid grov uaktsomhet.

Kommunalsjef Atle Holten gjennomgikk saken på samme måte for bystyret som i formannskapet - nok en gang ble de mange kritikkverdige forholdene erkjent. Kommunen tilbakeviser imidlertid grov uaktsomhet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag går kommunens tilsvar i Skatt Øst-saken. Nå håper ledelsen å kunne få tilbake de 15 millionene som må innbetales i moms.

DEL

Kommunen har leid inn skattejurist Rune H. Eriksen for å bistå med svaret til Skatt Øst og for å vurdere hvordan kommunen vil ha mulighet for å få tilbake moms som de nå ser ut til å måtte betale. 

Kommunalsjef Atle Holten redegjorde for bystyret som i formannskapet i forrige uke, og budskapet var det samme:

De vil bestride at kommunen har opptrådt  grovt uaktsomt og skal betale tilleggsavgiften, men i utgangspunktet akseptere at man skal betale omlag 15 millioner pluss renter.

Når Skatt Øst så kommer tilbake med sitt endelige vedtak, skal kommunen ta stilling til om de skal akseptere dette eller ei.

Håper å få tilbake pengene

Skattejurist Eriksen redegjorde for at han og kommunen mener man har rett til å få momsfradrag etter andre regler enn etter anleggsbidragsmodellen, som kommunen har brukt. Målet er dermed å slippe den økonomiske smellen:

En forenklet versjon er at dersom kommunen er reell byggherre i utbyggingsprosjekt av infrastruktur som vei, fortau og avløp, kan utbygger i anleggsbidrdagsmodellen få tilbake moms fortløpende. Dermed har man fått tilbake all moms når prosjektet er ferdig.

Skatt Øst mener imidlertid at kommunen ikke var byggherre i prosjektene det er snakk om.

Når utbygger er byggherre, kunne kommunen hadde valgt en såkalt justeringsmodell i stedet. Da kan man få momsen tilbake fra staten over en tiårsperiode. Siden kommunen praktiserte den første modellen feil, håper de nå å få overført retten til den andre.

Eriksen har også hatt dialog med Skatt Øst vedrørende en lignende sak, hvor Røyken kommune i slutten av 2015 fikk medhold i klagenemnda. Han undersøker nå om denne vil være relevant for Fredrikstad.

- Skatt Øst har vist til en rettkraftig dom fra Sola og Sandnes kommuner som et trumfkort. Men Røyken-saken er den siste vi har, den er fra slutten av 2015, og den nevner de ikke med et ord. Et vedtak i klagenemnda står som en dom i Høyesterett, sa advokaten.

Sola- og Sandnesdommen ble tatt frem av varslerne da de meldte sin bekymring i 2012.

- Rimelig generøst

I tillegg til selve byggherre-problematikken, er det i Fredrikstads tilfelle også en faktor at åtte av ti avtaler ble inngått for sent.

Høyres Truls Velgaard gikk etter redegjørelsen på talerstolen:

-  Det fremstår kanskje som litt underlig at vi har forsøkt å hente moms med én metode, som er misbrukt, slik at vi ikke får den retten. Så skal vi da få rett til å bruke en annen metode. I forhold til vanlig rettsoppfatning, må jeg si at skattemyndighetene behandler oss på en rimelig generøs måte. Hvordan vurderer du risikoen for at vi ikke får tilbake pengene våre? spurte han skattejuristen.

-  Skatt Øst har sagt at de er enige om at kommunen må ha en viss justeringsrett. Men den reduseres kanskje noe, sa Eriksen blant annet.

- Det virker kanskje som om det er litt for godt til å være sant, sa han, men la til at at justeringsreglene er slik å forstå.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken